הרכב את 2 התפסים התחתונים על המוט האופקי השני מלמטה, (המוט התחתון של קורת ההקשחה) צמוד למוטות הקיצוניים האנכיים,
אך אל תהדק כך שהתפסים ינועו בחופשיות על המוט (פונים כלפי פנים).