הוצא את הסורג מהחלון ע"י העברתו באלכסון (זאת לאחר שחברת אותו בחבל אל נקודה יציבה בתוך החדר). הנח את הסורג על אדן החלון כאשר קורת ההקשחה בחלקו התחתון ובולטת כלפי חוץ, הצמד אל הקיר החיצון (ע"י מתיחת החבל).