החלק והצמד את התפס שחיברת אל משקוף החלון כשהוא ניצב למשטח הסורג וסמן את מקום החור.
חזור על אותה פעולה לגבי התפס השני.