קדח חור בניצב למשקוף, במקומות הסימון לעומק של 5 ס"מ לפחות.