הכנס את המיתד (דיבל) בעזרת הפטיש עד שראשו יבלע בתוך הקיר.