הברג את הבורג עד שהתפס יקובע למקומו. הדק את האומים של מחבר U בעזרת המפתח השטוח (7 מ"מ). בשלב זה הסורג מחוזק למקומו ואין צורך להחזיקו (אפשר לשחרר את החבל).