הרכב 2 תפסים על המוט העליון ביותר הנראה דרך החלון וחזור על פעולות 3-6 שכבר ביצעת.