בטיחות:

  • אין לקדוח חורים לתפסים במרחק של פחות מ 3.5 ס"מ מקצה המשקוף.
  • חובה לקשור את הסורג בחבל בזמן ההרכבה למניעת נפילה מקרית.
  • במקרה של בניה בבלוקים קלים ואיטונג יש להשתמש במיתדים (דיבלים) המתאימים לבניה זו.
  • במידה וגובה החלון מעל גובה הסורג - אסור שהמרווח ללא סורג יעלה על 10 ס"מ ובמקרה זה יש לחבר את התפסים למוט הפלדה העליון.
  • יש להצמיד את הסורג אל הקיר החיצוני. אסור לייצב את הסורג במרווח מהקיר.
  • אין להשתמש בסורג כסולם, להיתלות עליו או לחבר אליו חבלי כביסה, אדניות וכיו"ב.
  • אין להשתמש בסורג כמעקה.
  • חובה להרכיב את הסורג עם כל 8 התפסים.
  • מומלץ לבדוק את הסורג לפחות פעם בשנה ולשמן אחת לשנה את התפסים בשמן דוחה חלודה.
  • חובה לבדוק לאחר ההרכבה את חיבורי הסורג ע"י הפעלת כח סביר ליד כל תפס בניצב לכיוון הסורג ולוודא שאין כל תזוזה או סדקים באיזור התפס. במקרה של ספק יש להזמין מומחה (מהנדס בנין) שיבדוק את חוזק החיבורים.

 

הגבלת אחריות:
א. הרכבת הסורג ע"י הלקוח מהווה הסכמה מצידו לתנאים הנקובים להלן. הלקוח לא יהיה זכאי לצעדים כלשהם כנגד היצרן למעט אלה הנקובים להלן.
ב. במקרה של פגם בייצור או בחומר של הסורג, אחריות החברה ללקוח מוגבלת לתיקון ו/או החלפת הסורג עפ"י בחירת החברה. הלקוח לא יהיה זכאי בכל מקרה לפיצוי כספי כלשהו העולה על עלות מחיר הסורג.
ג. החברה לא תהיה אחראית לנזקים כספיים ישירים ו/או עקיפים שנגרמו ללקוח עקב שימוש בסורג.
ד. החברה לא תהיה אחראית לנזק כלשהו שייגרם כתוצאה מהרכבה לקויה או מפגם בקיר או בחלון בו הורכב.
ה. אחריות החברה מותנית במתן הודעה לחברה על הפגם בסורג בתוך 7 ימים מיום גילויו.